Piątek, 19 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

PROF. DR HAB., JANUSZ ŚWIERKOCKI, PROF. ZW. UŁ

e-mail: jswierk@uni.lodz.pl
pokój: A 406
tel.: +48 42 635 52 01

Zatrudniony w Uniwersytecie łódzkim od 1972 r.  W latach 2002-2008 był prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Obecnie pełni funkcje: kierownika Katedry Wymiany Międzynarodowej (od 2008 r.) oraz prodziekana ds. współpracy z zagranicą i toku studiów dla kierunków międzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomia (od 2012r.).

Odbył staż naukowy i wykładał w Fordham University w Nowym Jorku (USA, 1977/78) oraz w Universidad Nacional de Bogotà, Bogota (Kolumbia, 1988/1989). W celach badawczych przebywał w Instytucie Europejskim we Florencji (Włochy), w University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania) oraz w University of Maryland (USA).

Pracował badawczo m. in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie (1986-91) oraz w Fundacji Studiów Europejskich – Instytucie Europejskim w Łodzi (1996 – 2001).

Pełnił funkcje: doradcy Prezesa Urzędu Antymonopolowego (1990-91), konsula – kierownika Oddziału w Toronto Przedstawicielstwa Handlowego RP w Kanadzie (1991-95), eksperta Funduszu Współpracy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (1995-96).

Świerkocki J. (2011), Summary and Policy implications for Lodz voivodeship, [w:] Świerkocki J. (red.), Foreign Direct Investment. The Case of Lodz Region, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.

Świerkocki J. (2011), Implikacje dla polityki wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie łódzkim [w:] Świerkocki J. (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Świerkocki J. (2011), Znaczenie zachęt dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Przegląd Organizacji 6/2011.

Świerkocki J. (2011), Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa.

Świerkocki J. (2010), Jednolity rynek europejski jako czynnik zmian gospodarki regionu [w:] Świerkocki J. (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Świerkocki J. (2007), Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Świerkocki J. (2004), Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa.

Świerkocki J. (2004), Wspólnoty Europejskie a układy o stowarzyszeniu, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Rynek wewnętrzny, Integracja środkowoeuropejska, Układ Europejski i jego znaczenie dla Polski, Warunki i perspektywy integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi [w:] A. Marszałek (red.), Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.

Świerkocki J. (2002), Can the Polish economy fulfill Copenhagen criteria? [w:] Soili Nystén-Haarala (red.), Transformation and Integration in the Baltic Sea Area and the Barents Area, Studies in Research Methodology No 4, University of Lapland Press, Rovaniemi.

„Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”

„Wpływ produktywności na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw z województwa łódzkiego”

„Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego”

  • Teorie handlu międzynarodowego,
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej,
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • Światowy system handlu,
  • Protokół dyplomatyczny,
  • Etykieta biznesmena.

naukowe:

międzynarodowa wymiana gospodarcza, polityka handlowa, integracja europejska, internacjonalizacja gospodarki regionu

pozanaukowe:

majsterkowanie, turystyka

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź