Czwartek, 1 października 2020, tydzień parzysty (40)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. ANETTA KUNA-MARSZAŁEK

e-mail: anetta.marszalek@uni.lodz.pl
pokój: A 411
tel.: +48 42 635 48 10

Kuna-Marszałek A. (2011), Koordynacja polityki ekologicznej w skali międzynarodowej w świetle liberalizacji światowego handlu i zasad GATT/WTO, [w:] Orzechowski M., Brzuska E. (red.), Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XII, zeszyt 8, wyd. SWSPiZ, Łódź.

Kuna-Marszałek A., Marszałek J. (2011), Zarządzanie środowiskowe w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Urbaniak M. (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol.3, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kuna-Marszałek A. (2010), Zależności między liberalizacją handlu a polityką ekologiczną w warunkach globalizacji gospodarki światowej, „Equilibirum” nr 1.

Kuna-Marszałek A., Marszałek J. (2010), Zmienność giełdy papierów wartościowych po wprowadzeniu euro – analiza wybranych rynków, [w:] Bilski J., Feder-Sempach E. (red.), Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, Folia Oeconomica nr 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kuna-Marszałek A. (2010), System znakowania ekologicznego na przykładzie „Eko-znaku”, [w:] Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Problemy regionalizmu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.

Dorożyńska A., Kuna-Marszałek A. (2009), Theoretical aspects of export promoting policy and dumping on the international trade,  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 230, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kuna-Marszałek A. (2009), Perspektywy współpracy handlowej między Unią Europejską a Chinami, „Equilibirum” nr 1.

Kuna-Marszałek A. (2008), Ekonomiczne skutki dumpingu, [w:] Bilski J., Dorożyńska A. (red.), Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kuna-Marszałek A. (2007), Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kuna A. (2005), Ekonomiczne skutki postępowań antydumpingowych w badaniach empirycznych, „Ekonomista” nr 5.

„Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo-badawcze na lata 2011–2012, główny wykonawca

„Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego”, projekt finansowany przez grant badawczy NCN, główny wykonawca

Wykaz przedmiotów:

E-biznes, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Instrumenty polityki handlowej, Instrumenty wspierania eksportu, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Przedsiębiorstwo w e-biznesie

Tematyka seminarium:

międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja gospodarcza, polityka handlowa, handel elektroniczny

naukowe:

polityka spójności UE, rozwój regionalny, finanse publiczne

pozanaukowe:

podróże (głównie Azja), książki, film, sport: żeglarstwo, narciarstwo

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź