Czwartek, 1 października 2020, tydzień parzysty (40)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

KIERUNKI STUDIÓW

Katedra Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych organizuje następujące kierunki studiów:

 • Studia I stopnia

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność Biznes Międzynarodowy

Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. w dziedzinie:

 • funkcjonowania współczesnego biznesu,
 • instrumentów polityki handlowej,
 • konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym,
 • e-przedsiębiorstw, nowych technik i strategii w handlu i w logistyce międzynarodowej,
 • programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zamówień publicznych, 
 • mechanizmów tworzenia  polityki ochrony środowiska w UE. 

Założenia metodyczne

 • przekazywana na specjalności wiedza ma wymiar zdecydowanie bardziej praktyczny niż teoretyczny
 • wiele zajęć  prowadzonych  jest w formie konwersatoriów i ćwiczeń
 • bogata oferta przedmiotów pozwoli studentom na poznanie wielu interesujących aspektów wymiany międzynarodowej, w szczególności szeroko rozumianego handlu zagranicznego

Przedmioty na specjalności Biznes na rynku międzynarodowym:

 • Instrumenty polityki handlowej
 • Działalność biznesowa na rynku UE
 • Konkurencyjność w biznesie
 • Ocena opłacalności przedsięwzięć biznesowych
 • Badania marketingowe rynków zagranicznych
 • Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Procedury celne
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zamówienia publiczne
 • Wsparcie unijne dla przedsiębiorstw
 • Handel elektroniczny
 • Logistyka w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekologiczne uwarunkowania biznesu w UE
 • Wykłady do wyboru

Absolwent może pracować np.:

 • w małych i dużych przedsiębiorstwach zagranicznych i krajowych, prowadzących międzynarodową wymianę gospodarczą (tj. produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych, transportowych),  jako kadra kierownicza niższego i wyższego szczebla,
 • w  instytucjach i organizacjach międzynarodowych i krajowych wspomagających, promujących i realizujących programy unijnych,
 • w instytucjach otoczenia biznesu prowadzących działalność promocyjną, analityczną i doradczą .

Dla kogo ta specjalność??? Dla Ciebie!!!

Zdobędziesz umiejętności praktyczne potrzebne w przygotowaniu, negocjowaniu, zawieraniu kontraktów i realizacji transakcji zagranicznych.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność Finanse Międzynarodowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność Handel zagraniczny

 • Studia II stopnia

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź