Wtorek, 7 grudnia 2021, tydzień nieparzysty (49)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

PROJEKTY NAUKOWE

Projekty naukowe:

1.    „Skutki polskich inwestycji bezpośrednich dla przedsiębiorstw macierzystych" (2021-2023) - grant badawczy w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza. 

Kierownik: dr hab., prof UŁ Anetta Kuna-Marszałek

Wykonawcy: dr Bogusława Dobrowolska, dr hab., prof. UŁ Tomasz Dorożyński, dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Celem naukowym projektu jest zidentyfikowanie, opisanie i skwantyfikowanie skutków, jakie zagraniczne inwestycje bezpośrednie przynoszą dokonującym je polskim przedsiębiorstwom w zakresie podstawowych wyników działalności, takich jak inwestycje, sprzedaż, skala i struktura produkcji, zatrudnienie, eksport, produktywność, innowacyjność.

2.     „Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego” (2011-2015) (UMO-2011/01/B/HS4/03372) – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki.  

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Wykonawcy: dr Bogdan Buczkowski, dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, dr Anetta Kuna-Marszałek

Celem projektu było: (1) zidentyfikowanie i opisanie  mikro- i makroekonomicznych determinantów procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw regionu łódzkiego, form, kierunków, struktur organizacyjnych, strategii, barier oraz efektów ekspansji zagranicznej dla zaangażowanych w nią przedsiębiorstw i dla gospodarki regionu, w świetle różnych teorii i modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa; (2) sformułowanie rekomendacji dla podmiotów gospodarczych odnośnie do strategii umiędzynarodawiania ich działalności, jak i rekomendacji dla instytucji otoczenia biznesu, samorządu terytorialnego i władz państwowych w kwestii celowości wspierania aktywnych i pasywnych form internacjonalizacji przedsiębiorstw.

3.     „Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej” (2012) (28-33/DPG/2012) projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kierownik

Wykonawcy: dr Bogdan Buczkowski, dr Tomasz Dorożyński, dr Anetta Kuna-Marszałek, dr Małgorzata Misiak, prof. Janusz Świerkocki, dr Wojciech Urbaniak

Celem projektu było przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z przygotowaniem się przedsiębiorstwa do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej i realizacji transakcji handlowej (m.in. zbadanie docelowego rynku zagranicznego, opracowanie strategii, poznanie lokalnych uwarunkowań prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych czy form wspierania eksportu).

4.     „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” (2011-2012) (22/10/2011-17/11/2012) projekt finansowany przez Urząd Miasta Łodzi w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi.

Kierownik

Wykonawcy: dr Bogdan Buczkowski, dr Tomasz Dorożyński, dr Anetta Kuna-Marszałek, prof. Janusz Świerkocki, dr Wojciech Urbaniak

Celem projektu było zdiagnozowanie sytuacji ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw i ocena perspektyw wzrostu, jakie stwarza im Łódzki Obszar Metropolitalny.

 5.    „Wpływ produktywności na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw z województwa łódzkiego” (04.05.2011–03.05.2014) Umowa z NCN nr 3812/B/H03/2011/40

Kierownik: prof. Janusz Świerkocki

Wykonawcy: dr Piotr Gabrielczak, dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, dr Tomasz Serwach, prof. Janusz Świerkocki, 

Głównym celem projektu było wskazanie związku między produktywnością a zaangażowaniem w działalność międzynarodową przedsiębiorstw produkcyjnych z województwa łódzkiego. 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź