Czwartek, 1 października 2020, tydzień parzysty (40)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

KONFERENCJE

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt:

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

PRZESŁANKI, SKUTKI, ZNACZENIE DLA GOSPODARKI

28 marca 2014 r.

Budynek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań prowadzonych w Katedrze Wymiany Międzynarodowej w ramach projektu Wpływ produktywności na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw z województwa łódzkiego (NCN 3812/B/H03/2011/40). Chcielibyśmy, aby stały się one punktem wyjścia do szerszej dyskusji z przedstawicielami nauki i biznesu o procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, jego przesłankach, uwarunkowaniach i efektach.

 

Ramowy program konferencji:

 

Sesja I - Wpływ produktywności na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw z województwa łódzkiego –wyniki badania

 

Sesja II - Internacjonalizacja przedsiębiorstw w praktyce – wystąpienia zaproszonych przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu

 

Sesja III - Formy, motywy i skutki ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw – prezentacja referatów zgłoszonych na konferencję

 

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji i nadesłania referatu – 15 marca 2014r.

Zgłoszenia i referaty należy przesyłać na adres serwachtomasz@uni.lodz.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Referaty zostaną opublikowane (nieodpłatnie, po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa (4 pkt. wg listy MNiSW 2013). Możliwe jest także złożenie referatu do publikacji w czasopiśmie Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe (10 pkt. wg listy MNiSW 2013).

Szczegółowy plan konferencji prześlemy uczestnikom oraz opublikujemy na stronie www.kwm.eksoc.uni.lodz.pl w późniejszym terminie.

 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konferencji:

            Tomasz Serwach                     serwachtomasz@uni.lodz.pl               694 996 245

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź