Piątek, 19 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

MGR MAGDALENA CIEPIELEWSKA

Tytuł pracy licencjackiej

Ekonomia ekobiznes:

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty związane z rolnictwem ekologicznym i produkcją ekologicznej żywności, Obrona: 2013 r.

Tytuły prac magisterskich

Biologia (Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze):

Związek infrastruktury zieleni obszarów miejskich z wybranymi parametrami morfologicznymi oraz zdrowotnymi dzieci. Analiza na przykładzie aglomeracji łódzkiej, Obrona: 2015 r.

Ekobiznes:

Usługi ekosystemowe i ich wycena na przykładzie wybranych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Łodzi, Obrona: 2016 r.

Planowany tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ społecznych, ekonomicznych i instytucjonalnych aspektów na dostęp do zielonej
i błękitnej infrastruktury. Analiza na przykładzie aglomeracji łódzkiej

The impact of social, economic and institutional aspects for access to the green and blue infrastructure. Analysis based on Łódź agglomeration

  1. ,,Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce w Świetle Unijnego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii”, Gospodarka w Teorii i Praktyce, nr 2 (2016), Instytut Ekonomii, Łódź 2016
  2. ,,Zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji", XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Study of Management - experiences and new trends, Politechnika Lubelska, Lublin 2015
  3. ,,Rolnictwo Ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożenia", Gospodarka w Teorii i Praktyce, nr 4 (37) 2014, Instytut Ekonomii, Łódź 2014

Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions - system solutions to wicked problems (ENABLE)” - międzynarodowy projekt będzie realizowany na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i rozpocznie się w 2017 roku. Polską częścią projektu będzie kierował Pan dr hab. Jakub Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Panią dr Kingą Krauze z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii (ERCE), które jest instytucją europejską działającą w Łodzi. Projekt wiąże tematy związane z: zielono-błękitną infrastrukturą, sprawiedliwością środowiskową, a także czynnikami wpływającymi na dostęp do terenów zielonych w miastach.

Zainteresowania naukowe: ekonomia ekologiczna, zrównoważony rozwój miast, ochrona środowiska, ekologia człowieka, usługi ekosystemów, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zainteresowania pozanaukowe:Ogrodnictwo miejskie, rozwój osobisty, film (science-fiction), urządzanie wnętrz, sport (fitness, pilates, stretching).

  • Członkostwo w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Ekobiznes - przewodnicząca SKN Ekobiznes
    w roku akademickim 2015/2016.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź